Trao đổi Lôgô và Liên kết với Danh bạ website -
Top 5 website phổ biến nhất Việt nam

  

Trước khi chúng tôi đặt lôgô của Doanh nghiệp / cá nhân / Tổ chức theo phương án trao đổi chúng tôi có những quy định sau:
1. Nếu website của Tổ chức nhà nước : Trao đổi 1/1 tại trang chủ hoặc trang trong
2. Nếu là cá nhân hay Doanh nghiệp : Nếu thứ hạng  Alexa trong Top 5.000 được 1/1
3. Nếu là cá nhân hay Doanh nghiệp : Nếu thứ hạng  Alexa trong Top 6.000 - 20.000 Logo của bạn sẽ được ưu tiên đặt lên 2 chuyên mục bất kỳ . Nếu từ top 20.000 trở lên lôgô của quý khách  được đặt bên  trong của Danh bạ tại trang chủ các chuyên mục. và Quý khách phải đặt logô danh bạ lên trang chủ của website.

Nếu quý khách đồng ý xin copy một trong các link và Logô dưới đây của Danh bạ và đặt lên Trang chủ của quý khách
(Vui lòng thực hiện trước khi gửi thông tin cho chúng tôi)

             

Link về : http://www.vietnamwebsite.net

Hoặc các logo sau :

Link về : www.teen.vn

Link về www.dep.vn

thiet ke web

Link về : www.thietkeweb.vn

Link về : http://vietnamwebsite.ourtoolbar.com

Link về : http://www.autovietnam.com

Sau khi đặt logo lên website quý vị. quý khách vào đây để gửi logo, link và thông tin cần trao đổi với Danh bạ website

Trao đổi link (Link exchange để tăng thứ hạng Google)

TRAO ĐỔI LINK với DANH BẠ tại ĐÂY
Link exchange

Ngoài ra có thể đặt link miễn phí tại các Danh bạ sau:
- http://www.vietnamwebsite.info  Danh bạ website Tiếng Việt
- Quảng cáo website lên Diễn đàn http://forum.vietnamwebsite.net
- http://www.vietnamcompany.net  - Danh bạ Công ty tại Việt nam
- http://www.vietnamexport.net - Mạng chào hàng xuất khẩu VN
- Trao đổi liên kết với http://www.company.vn
- Quảng cáo Banner, Logo, Text link trên Danh bạ website
- Trao đổi liên kết lên hàng loạt các website