Quảng cáo trực tuyến, Quang cao truc tuyen , quảng cáo banner, quảng cáo CPM, quảng cáo CPC,
Bảng giá quảng cáo trên website, Digital marketing, online marketing, Bảng giá quảng cáo Banner trên Danh Bạ website

Thống kê  Danh bạ werbsite lớn nhất Việt Nam
Thống kê Alexa Rank :
Số lượng máy tính cài Toolbar của Danh bạ :

Thống kê Banner đặt lên Danh bạ web hàng ngày có bao nhiêu người xem (bấm link sau)
http://www.projectwonderful.com/advertisehere.php?id=11350&type=1

Toolbar - Thanh công cụ của Danh Bạ website Việt nam chứa hơn 1000 địa chỉ website + Tự động lấy tin từ Báo điện tử + Thông tin thời tiết + Quét virus + chống Pop up của Vinalink.
http://vietnamwebsite.ourtoolbar.com/


Minh họa 1 : số người tải Toolbar hàng ngày

 

Liên hệ đại lý quảng cáo :
VINALINK MEDIA JSC
59 Hàng Chuối str., Hà Nội, Việt Nam
Tel : 844.39726747. Fax :  844.39726746
Email : vinalink@gmail.com