Back Quảng cáo trọn gói Tải Bảng giá Quảng bá web Top 10 Google Rank    
     

Quảng cáo theo CPM
Dịch vụ quảng cáo theo số lượng người xem Banner
thông qua công cụ đo người xem trực tuyến uy tín của Nhà cung cấp quảng cáo thứ 3. Bạn được đảm bảo quảng cáo sẽ xuất hiện đủ lượt và hiệu quả theo giá Thầu quốc tế hiện đang thầu ở vị trí đó.

Xem DEMO Quảng cáo
Xem đấu giá hiện tại
Xem Danh sách các banner

Hiện tại với mức tối thiểu 6 USD 1 ngày (hay 180 USD 1 tháng) Quảng cáo quý khách sẽ được xuất hiện ở dạng Banner to 160 x 600 px, 90 x 728 hay 350 x 200 px và được xuất hiện ít nhất 600.000 - 1 triệu lần 1 tháng.
+ Hợp đồng tối thiểu : 2 tháng

Với mức tối thiểu 5 USD 1 ngày (hay 150 USD 1 tháng) Quảng cáo quý khách sẽ được xuất hiện ở dạng Banner vừa từ 60 x 428 px đến 165 x 180 px và được xuất hiện ít nhất 1 triệu - 2 triệu lần/ tháng
+ Hợp đồng tối thiểu : 2 tháng

Chúng tôi có 10 vị trí cho Banner lớn, 10 vị trí cho banner vừa.

Đăng ký tại đây

 

 

DÀNH CHO TÀI TRỢ
PHẦN MỀM TOOLBAR
(Demo)

 

Danh bạ website lớn nhất Việt nam hiện nay có trên 3 triệu truy cập và gần 8000 lượt tải thanh công cụ hàng tháng. Hiện tại đã có trên 17000
máy tính đã sử dụng Toolbar và sẽ tăng đều từ 6000 - 8000 máy tính sử dụng/ tháng
(Demo)

 

Tiếp cận với gần 20.000 Internet PC và 3 triệu khách thăm

Hàng tháng tăng thêm 6000 - 8000 user (Demo)

Toolbar bằng Tiếng Việt duy nhất Việt nam (Demo)

Dễ dàng tự động lấy tin mới từ Báo Điện tử (Demo)

Dự báo Thời tiết + tỷ giá USD/Vàng/ + Scan Virus online

 Bấm tải Toolbar :  

Các mức tài trợ cho phần mềm

Mức cơ bản : Website của nhà tài trợ được đặt lên Toolbar vào mục thích hợp nhất + Đưa lên vị trí VIP trên Vietnamwebsite.net (Xem demo), Chi phí : Mức phí 79 USD/ 1 năm

Mức 2 : Website của nhà tài trợ được đặt lên Toolbar vào mục thích hợp nhất + Đưa lên vị trí VIP trên Trang đầu tiên Vietnamwebsite.net (Xem demo), Chi phí : Mức phí 299 USD/ 1 năm

RSS Web : Website của nhà tài trợ có RSS được đặt lên mục tự động lấy RSS + Đưa lên vị trí VIP trên Trang đầu tiên Vietnamwebsite.net (Xem demo), Chi phí : Mức phí 399 USD/ 1 năm

   

 

     

Đăng ký quảng cáo Logo/ banner lên Danh bạ
Lựa chọn 2 :
Quảng cáo theo hình thức cố định
 

 

Phòng Quảng cáo -  Công ty CP Kết Nối  Truyền thông Việt nam -  VINALINK 2000-2008
VINALINK 2000-2007 - : , ': (844).2061773  . Vinalink@company.vn